در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

تداوم «تراکم‌فروشی متخلفانه» در برخی مناطق شهرداری

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از تداوم تراکم‌فروشی متخلفانه در برخی مناطق شهرداری خبر داد.

محمد سالاری در گفت‌وگو با ایلنا، ‌درباره تخلفات تراکم‌فروشی در تهران گفت: موضوع تراکم‌فروشی باید در شهر تهران تفکیک شود، تراکم‌فروشی قانونی و تراکم‌فروشی غیرقانونی. تراکم‌فروشی قانونی در چارچوب مفاد طرح تفصیلی شهر تهران که ملاک عمل برای شهرداری و مردم است، انجام می‌شود. وی با تشریح تراکم‌فروشی ممنوعه و خلاف، گفت: آن نوع فروش تراکم که تخلف محسوب می‌شود، خارج از مفاد طرح تفصیلی اجرا می‌شود. 

به این مفهوم که بعضا شهرداری برای درآمدزایی به‌خصوص در دوره مدیریت شهری گذشته، به برخی پرونده‌ها در شورای معماری مناطق و یا با دستور شهرداری اجازه بیش از بارگذاری زیرپهنه طرح تفصیلی می‌داد.