مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در قالب ۲۷۰۰ محله در کشور داریم.

به گزارش ایسنا، محمد پژمان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداری‌ها با موضوع حضور مؤثر مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی، بیان کرد: موضوع بازآفرینی شهری به دلیل ابعاد گسترده و پیچیده‌ای که دارد دستگاه‌های مختلفی را درگیر کرده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: اهمیت این تفاهم‌نامه، دراین است که دو دستگاه مهم که نقش‌های بسیار کلیدی در امر بازآفرینی دارند کنار هم قرار بگیرند و هم‌افزایی جدی و مؤثر اتفاق بیفتد. همچنین فرآیند تصمیماتی که گرفته می‌شود مباحث ستادی در مرکز کشور و مباحث اجرایی در واحد اجرایی استان‌ها است. پژمان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های مربوط به نوسازی بافت‌ها قرار نیست که به ادارات منتقل شود، تصریح کرد: به‌تبع تشکیل هیئت اجرایی، مدیر اجرایی انتخاب می‌شود، هیئت و مدیر اجرایی با استقرار در محدوده بافت‌ها تمام‌کارهای مردم را در همه موضوعات از تهیه پروانه و اقدامات اجرایی و زیربنایی گرفته تا پاسخ به دستگاه‌های خدماتی انجام خواهند داد تا  مردم دیگر سرگردان نباشند زیرا این کاری است که سختی‌های بسیاری دارد و شاید این اقدام  بتواند کیفیت کار و  رضایتمندی مردم و تحقق سیاست‌های بازآفرینی را به همراه داشته باشد.