کامیل احمدی، مردم‌شناس و سرپرست پژوهش زباله‌گردی کودکان با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار زباله‌گرد غیررسمی در کشور وجود دارد، گفت: ارائه راه‌کار در مورد موضوع زباله‌گردی کودکان کار راحتی نیست، زیرا این راه‌کارها از جغرافیایی به جغرافیای دیگر متفاوت است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه شهرداری جمع‌آوری زباله‌های تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان کرایه داده است، گفت: برآورد می‌شود پیمانکاران حدود ۱  تا ۱.۵ برابر این میزان سود می‌برند. رتبه بعدی متعلق به ارباب یا صاحب‌کار است. حلقه آخر این حلقه نیز کودکان قرار دارند. این مردم‌شناس اضافه کرد: ۸۹ درصد زباله‌گردها مهاجران غیرقانونی هستند. این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که در ایران سیستم ویزا و اخذ کار نداریم. بیشتر این افراد توانسته‌اند غیرقانونی وارد مرزهای ایران شوند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و درنهایت از هر دو طرف به آن‌ها اجحاف می‌شود. احمدی ادامه داد: پیشنهاد ما حذف کودکان زباله گرد زیر ۱۵ سال از چرخه کار است. تحت لوای هیچ قوانینی کودکان زیر ۱۵ سال نمی‌توانند وارد سازوکار جمع‌آوری پسماند شوند. برگشت دادن این مهاجران زیر ١۵ سال با هماهنگی دولت افغانستان و اداره مهاجرت این کشور، سازمان‌های بین‌المللی با اخذ اجازه عبور از مرز، نظارت سازمان جهانی کار، بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد و بازگشت آن‌ها به چرخه آموزش ازجمله راه‌حل‌های پیشنهادی ماست.