مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور با بیان اینکه 93درصد از اتباع کشور افغان هستند، ازتحویل برخی از کارت‌های آمایش اتباع، در روز سه شنبه(21 خردادماه) خبرداد. مهدی محمودی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح آمایش اتباع هرساله انجام می‌شود، گفت: تعدادی از پناهندگان در طرح‌های آمایشی یک تا سیزدهم شرکت کردند و به نوعی در داخل کشور تحت‌عنوان پناهنده باقی مانده‌اند که برای این افراد و خانواده‌هایشان کارت‌هایش آمایش صادر می‌شود. وی ادامه داد: طرح آمایش به دلیل این است که اطلاعات اتباع ساکن در کشور به روز شود زیرا ممکن است ولادت یا فوتی بین آنها رخ داده باشد یا تغییر مکان داده باشند. به همین دلیل نیاز است که سالی یکبار این طرح انجام شود. همچنین در این طرح نیازسنجی برای ارائه خدمات، تمدید دفترچه‌های سلامتی، صدورکارت اشتغال صورت می‌گیرد. مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور اضافه کرد: طرح آمایش چهاردهم که ۲۵ اردیبهشت کلید خورد، از هشتم خرداد ماه نیز نوبت‌دهی آغاز و از ۱۸ همین ماه نیز به صورت رسمی شروع شد. قرار است امروز سه‌شنبه طی مراسمی به صورت نمادین در یکی از دفاتر خدمات اتباع کارت‌های صادر شده را تحویل دهیم.