رئیس کمیته محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از مبارزه بیولوژیکی با سفیدبالک‌ها در پایتخت خبر داد. به گزارش ایلنا، سیدآرش حسینی میلانی، درخصوص برنامه‌های مقابله با سفیدبالک‌ها در سطح شهر گفت: مقابله با سفیدبالک‌ها یک برنامه کنترلی است که در طول سال‌های گذشته تا به امروز تداوم داشته است و بر اساس مطالعات موسسه تحقیقات گیاه‌ پزشکی، اقدامات در این زمینه در سطح شهر به‌خوبی اجرا شد. او با بیان اینکه در سال گذشته هرس و پایش‌های انجام‌شده، سبب کنترل سفیدبالک‌ها شد، اعلام کرد: هرچه اقلیم گرم‌تر باشد، فرآیند بلوغ سفیدبالک‌ها زودتر تکمیل‌شده و شهر بیشتر دچار مشکل می‌شود. بر این اساس باید به‌موقع بستر زیست سفیدبالک‌ها را در فصل پاییز، هرس و برگ‌های آلوده را از شهر خارج کرد.