فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی گشت‌های امنیتی به نام گشت رضویون خبر داد و گفت: امیدوارم با توجه به انجام اقدامات اولیه این گشت تا قبل از پایان امسال راه‌اندازی شود. به گزارش ایرنا، سردار حسین اشتری بیان کرد: هم اکنون تفاهمنامه همکاری بین نیروی انتظامی با سازمان بسیج در زمینه تعامل و همکاری هرچه بیشتر در خصوص راه‌اندازی گشت رضویون به امضا رسیده است. ارتقای امنیت مردم از مهمترین اهداف راه‌اندازی این گشت است، با توجه به برنامه‌‌ریزی‌های انجام شده، گشت رضویون یا همان «گشت‌های امنیت محله‌محور» پس از را‌ اندازی و شروع رسمی فعالیت خود قطعا نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت که مردم می‌توانند شاهد آن باشند. او در خصوص دغدغه مقام عظمای ولایت در زمینه فضای مجازی نیز گفت: تاکنون اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا در مقابله با بسیاری از مسائل و موارد این فضا به انجام رسیده است اما با توجه به شرایط موجود باید فعالیت بیشتری در این مهم انجام پذیرد.