زهرا صدراعظم نوری- عضو شورای شهر تهران

درخصوص مناسب‌سازی فضاهای شهری برای نابینایان و توان‌خواهان، مصوبات و قوانین بالادستی که توسط مجلس یا شورا به تصویب رسیده است بسیار داریم، مشخصاً در مورد واحدهای مسکونی، مصوبه‌ای وجود دارد که اگر ملکی ۱۰ واحد به بالا باشند باید جک معلول تعبیه کنند. این با توجه به اینکه مالکان پلاک‌های ثبتی افراد حقیقی هستند، اجرایش راحت‌تر است. این فضا و مکان برای جک معلولان تعبیه می‌شود، اما بعد از اینکه پایان کار گرفته شد تقریباً همه‌ این‌ها تبدیل به FlowerBox می‌شود. مگر اینکه ما در آن واحد مسکونی معلول داشته باشیم تا از این فضا درست استفاده شود.

پس قانون برای حمایت و مناسب‌سازی فضای شهری کم نداریم، اما اینکه اعمال می‌شود یا اعمال نمی‌شود به‌نظر می‌آید شهرداری تهران در زمینه‌ انجام این مورد تا به الآن سردمدار بوده است؛ به‌عنوان مثال هم مسیری را در پیاده‌روها برای روشندلان داریم و هم در اتوبوس‌ها رمپ‌هایی گذاشتند؛ ولی باید بهره‌برداری و استفاده از این‌ها چک شود که آیا روشندلانی که در سطح شهر تهران هستند از این مسیرها به‌راحتی استفاده می‌کنند یا نه. ما در کمیسیون سلامت هر هفته‌ بازدیدهایی را از سطح مناطق داریم که این موضوعات را پیگیری می‌کنیم. به‌ویژه در پروژه‌های شهری، بوستان‌هایی که ساخته شده یا در حال احداث است، بناهای فرهنگی و سراهای محله‌ای که در منطقه است حتماً باید برای این بخش از جامعه مناسب‌سازی شود درصورتی که دسترسی‌ها فراهم نشده باشد، تذکر داده و پیگیری می‌شود.

با توجه به اینکه خود جمعیت شهر تهران هم به مرور کهن‌سال و پیر می‌شود دیگر ما حتماً احتیاج داریم که این تمهیدات را در نظر بگیریم. قوانین بالادستی موجود هست، ولی باید بخشی باشد که این قوانین را در اجرا مورد پیگیری قرار دهد؛ به‌عنوان مثال شما باید برای معلول رمپ ایجاد کنید ولی گاهی آن‌قدر شیب این رمپ زیاد هست که آدم سالم هم نمی‌تواند از این رد شود. شیب رمپ معلول باید طبق استاندارد باشد مثلاً نهایتش ۱۵ درصد 

شیب باشد. در اجرا ممکن است این شیب به ۲۰ یا ۳۰ درصد برسد و رمپ‌های مقابل ادارات گاه به سرسره بیشتر شباهت دارد و کمکی به افراد دارای معلولیت نمی‌کند. به‌تازگی کمیته‌ای پیرو قوانین بالادستی‌ای تحت‌عنوان «کمیته‌ مناسب‌سازی معابر برای توان‌خواهان» تشکیل شده است. در این کمیته از تمام نهادهای مرتبط دعوت شده تا نماینده‌ای در کمیته داشته باشند و موضوعات مناسب‌سازی را پیگیری کنند. از شورای شهر تا بهزیستی و وزارت راه‌وشهرسازی. قرار است با پیگیری‌های انجام شده، فضاهای عمومی برای استفاده توان‌خواهان مناسب‌تر شود.