معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ما در کشور یک کمیته داریم، به اسم کمیته کشوری واکسیناسیون که افراد بسیار بزرگی و اساتید دانشگاه در این کمیته هستند؛در رابطه با لزوم تزریق واکسن HPV باید مطالعه صورت بگیرد و بگوید طبق این آمار و ارقام واکسن وارد کنید. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین فرشیدی افزود: طبق چیزی که به من اطلاع داده‌اند، من قاطعانه می‌گویم که هنوز واکسن HPV برای عموم لازم نیست.