عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در لایحه عفاف و حجاب پلیس موظف است ۵ گروه که در جامعه ترویج بی‌حجابی می‌کنند را بازداشت کند. به گزارش فارس، امیرحسین بانکی‌پور افزود: اولین مورد این است که فرد عرفا برهنه باشد. مورد دوم از اتباع خارجی باشد و هیچ اوراق شناسایی همراه نداشته باشد. وی تصریح کرد: سوم کسی که متعرض فرد محجبه‌ای شده باشد. چهارمین مورد فردی که با کشورهای خارجی معاند ارتباط داشته باشد و پنجمین مورد کسانی که سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی می‌کنند.