عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: متاسفانه کادر آموزشی، دانشگاه‌ها را پادگانی اداره می‌کنند یعنی اگر رزیدنتی به هر علتی مشکلی دارد و قادر به حضور برای انجام کشیک نیست بدون اینکه به مشکلات فرد توجه شود پادگانی با او برخورد می‌کنند. به گزارش خانه ملت، رضا آریان‌پور افزود: میزان ترک تحصیل در رزیدنت‌ها بیشتر از سایر رشته‌ها و مشاغل بوده و این معضلی جدی است، ترک تحصیل رزیدنت‌ها در رشته‌هایی مانند طب اورژانس، داخلی، جراحی، کودکان و بیهوشی میزان در حال افزایش است و در حال حاضر هم دانشجویان چنین رشته‌هایی را انتخاب نمی‌کنند زیرا در جریان هستند که اگر انتخاب کنند بعد از مدتی باید ترک تحصیل کنند.