معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: مکان دومین گورستان پایتخت به وسعت ۴۰ هکتار در شرق تهران مشخص شده است. به گزارش فارس، حسین نظری افزود: روزانه حدود ۱۸۰ متوفی به بهشت زهرا منتقل می‌شوند. ظرفیت تنها گورستان رسمی پایتخت تا پایان سال تکمیل می‌شود.