سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران درباره علل افزایش خودکشی در جامعه پزشکی، این کار را چند بعدی و چند وجهی دانسته و افزوده است: حجم کار داده شده به یک رزیدنت، بسیار بالا است و عدم تناسب دریافتی این افراد نسبت به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، بسیار زیاد است. به گزارش ایلنا، رضا لاری‌پور افزود: یک رزیدنت قادر نیست به تنهایی در شهر تهران خانه‌ای را اجاره کند و دیگر هزینه‌های زندگی از جمله مایحتاج روزمره‌ خود را تهیه کند. لار‌ی‌پور از ناامیدی رزیدنت‌ها نسبت به آینده شغلی سخن گفته و اضافه کرد: آنچه را آنان در حال حاضر می‌بیینند، بر خلاف تصوراتشان پیش از ورود به حوزه پزشکی بوده است. او این روند را از جمله دلایل ایجاد نگرانی در آن‌ها دانست و اظهار داشت:شروع استرس و اضطراب که به افسردگی منجر می‌شود و پس از گذر از این مراحل و عدم انگیزه و ناتوان حس کردن خودشان، ممکن است دست به مرگ خود خواسته بزنند.