گروهی از فعالان محیط‌زیست کارزاری به راه انداخته‌اند تا جلوی قطع درختان پارک لاله در محدوده کارگاه ساختمانی ایستگاه پارک لاله و ایستگاه آتش‌نشانی را متوقف کنند. در قسمتی از متن این کارزار آمده است: مردان سیاست به اقتضای مصلحت کمتر راست می‌گویند.‌ آنها در حالی‌که کمر به قطع درختان شهر و مرگ تدریجی آنها بسته‌اند شهر را با شعار زنده‌باد درخت پر کرده‌اند. حکایت آنها که به جای کاشتن درخت و توسعه فضای سبز پارک‌ها، تابلوی زنده باد درخت می‌کارند و در همان حال به قصد پارک‌خواری درختان پارک‌ها را محصور و فضای سبز را غصب می‌کنند.