‫مدیر مرکز حمایت از زنان و دختران خشونت‌دیده «مهرشمس آفرید» از تعطیلی این مرکزِ واقع در ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، خبر داد.‬‬ فاطمه باباخانی، در حساب ایکس خود نوشت: «پناهگاه کوچک برای زنان خشونت‌دیده، پناهگاه عزیزتر از جانمان، خانه امن غیردولتی مهر شمس‌آفرید با بدترین شکل ممکن، تعطیل شد». وی توضیح داده که «یک قشون‌کشی تمام‌عیار علیه پناهگاه راه انداخته‌اند و با کلی مسئول و مدیر و حراست ریختن توی پناهگاه». به گفته باباخانی، این افراد بدون مجوز قانونی و نامه رسمی اقدام به این عمل کرده‌اند.