از ابتدای هفته جاری، گزینه «عجله ندارم» به دستور قضایی از اپلیکیشن تپسی حذف شده است.  به گزارش روابط‌عمومی تپسی، به‌نظر می‌رسد که با توجه به تمرکز ماه‌های اخیر نهاد‌های نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین، درحال‌حاضر رویکرد این نهاد‌ها به‌سمت حذف گزینه‌هایی است که باعث هرگونه تغییر قیمت می‌شوند.» اسفندماه ۱۴۰۲، «احمد اصانلو»، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سرویس‌های اسنپ و تپسی را تهدید کرد که اگر گزینه «عجله دارم» را حذف نکنند، پرونده‌هایشان تا صدور حکم پیگیری می‌شود. سازمان تعزیرات این قابلیت را مصداق گران‌فروشی دانسته بود و مقاومت تاکسی‌های اینترنتی در برابر این تهدید، چندان نپایید.