دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از بازداشت یک عضو شورای شهر یکی از بخش‌های شهرستان شهریار به اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون خبر داد و گفت تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.  به گزارش ایلنا، مهدی محمدی تاکید کرد: برخورد با مظاهر فساد و سوءاستفاده از حقوق دولتی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی بوده و با جدیت و اقتدار پیگیری خواهد شد.