مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی گفت: طبق آیین‌نامه جدید سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف‌سازی ایجاد می‌شود. بهنام نیک‌نژاد؛  در گفت‌وگو با تسنیم یادآور شد: تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها در این سامانه ثبت می‌شود.