فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: در جریان اجرای طرح نور با رویکرد پایش فعالیت‌ها در فضای مجازی، اطلاعاتی از فعالیت چند صفحه در خصوص انتشار تصاویر نامناسب و هنجارشکن بدست آمده و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. به گزارش تسنیم کیومرث عزیزی افزود: در این راستا ماموران پلیس امنیت عمومی، ۲۱ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطبان زیاد را مورد شناسایی قرار داده و با پاکسازی و مسدودسازی صفحات اعلامی، با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی انجام شد.