رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فوت ۱۸ نفر به دلیل هاری در سال گذشته خبر داد. «محمدرضا شیرزادی» در گفت‌وگو با ایلنا؛ تصریح کرد: از ۳۷۰ هزار مورد گزش، ۷۵ درصد سگ گزیدگی است و مابقی موارد گزش گربه و سایر حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند و حیوانات وحشی در مناطق روستایی است.