وزیر اسبق ارشاد در نشستی با انتقاد از شرایط حال حاضر جامعه و نظام حکمرانی گفت: چه کردید با این جامعه که ۶۰ درصد ترجیح می‌دهند در ایران زندگی نکنند!  عباس صالحی امیری افزود: ‌تمایل به مهاجرت در دانشجویان در سال ۱۴۰۱ به ۶۷ درصد رسیده است. این آمار رسمی است به گفته وی، نظام حکمرانی معیوب عامل اصلی رانش نسل فرهیخته و نسل توسعه‌گرای ماست. اساسا اگر امروز هم برجام با همت بزرگان کشور حل بشود، چه کسی می‌تواند کاروان توسعه را به مقصد برساند؟ توسعه‌گران جامعه امروز رخت بر بسته‌اند.