سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی با موافقت دولت با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و افزایش تعطیلات هفته به دو روز، موافقت کرد. به گزارش ایرنا، حسین گودرزی افزود: مصوبه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی در این خصوص، جلسه بعدی صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.