اعضای شورای شهر با افزایش ۳۵ درصدی نرخ بهای خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر موافقت کردند.  به گزارش ایسنا، احمد صادقی در جلسه دیروز این شورا، با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک شهر از اهداف خود دور شده و هزینه‌های مردم را افزایش داده است، گفت: تا زمانی که مشکلات این دفاتر حل نشود نباید افزایش قیمت داشته باشیم چرا که این دفاتر ایجاد شدند تا به صورت هوشمند و الکترونیک خدمات ارائه کنند؛ اما متأسفانه تنها به حوزه شهرسازی ورود کرده و امور دیگر را انجام نمی‌دهند. مهدی چمران نیز در واکنش به سخنان صادقی گفت: دفاتر خدمات الکترونیک به علت انجام امور شهرسازی راه‌اندازی شده است، اما امروز می‌بینیم که خدمات شهرسازی هم توسط این دفاتر و هم توسط شهرداری دنبال می‌شود و جالب است بدانید بعد از مدتی دفاتر خدمات اعلام کردند که ارائه خدمات در حوزه شهرسازی برای آن‌ها به صرفه نیست و به دنبال مسئولیت‌های جدید بودند.