گزارش اخیر دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از وضعیت سدهای تهران نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۹ اسفند سدهای ۵ گانه تهران فقط ۱۳ درصد پرشدگی دارند. به گزارش ایرنا، مجموع آب موجود در سدهای طالقان، امیرکبیر در غرب تهران و لار، ماملو و لتیان در شرق تهران طبق گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور ۲۴۴ میلیون متر مکعب است.