نماینده رباط‌کریم در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به من وعده دادید که طرح مهریه بعد از ۴ سال بعد از انتخابات در دستور کار قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، حسن نوروزی افزود: طرح مربوط به اصلاح قانون مهریه ۳۵ هزار زندانی را نجات می‌دهد.