معاون وزیر و رئیس سازمان غذاودارو با بیان اینکه نان به عنوان قوت غالب مردم است و برای تامین کمبود املاح و ویتامین‌ها غنی سازی آن در دستور کار قرار دارد، از توسعه تولید نان کامل به روش صنعتی در کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، سیدحیدر محمدی با بیان اینکه میزان مصرف نان در کشور ما ۳۷ درصد بیشتر از کشورهای منطقه است، افزود: هر ایرانی به صورت میانگین ۳۰۰ گرم نان در روز مصرف می‌کند که می‌تواند بستر مناسب برای تامین انرژی، پروتئین، املاح و 

ویتامین‌ها باشد.