سخنگوی فراجا از صدور اعلان قرمز توسط اینترپل جهانی برای «امیرحسین شریفیان» مالک کوروش کمپانی خبر داد. به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی، دیروز در جمع خبرنگاران گفت: پلیس اینترپل جهانی اعلان قرمز امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی را صادر کرده است.