معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار تهران از نامگذاری ۳۱ استان روی ۳۱ میدان اصلی تهران خبر داد. حسین نظری افزود: همچنین در این میادین با همت سازمان زیباسازی و شهرداری مناطق نمادها و المان‌های اصلی استان‌ها در راستای شناخت و ترویج هر چه بیشتر فرهنگ ایرانی نصب خواهد شد.