تاکسی اینترنتی اسنپ گزینه « عجله دارم» را در هنگام سفارش تاکسی از بین گزینه‌های پیشنهادی خود حذف کرده است.  اواسط هفته جاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرده بود و گفته بود که باید گزینه عجله دارم را حذف کنند. او این گزینه را مصداق بارز گران‌فروشی دانسته بود.