صبح دیروز، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» به ریاست قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،  در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهم در فضای مجازی را تشریح کرد.  پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قاضی به منظور کسب آمادگی متهم و وکیل، ختم جلسه دادگاه را اعلام و رسیدگی به اتهامات را به جلسه آینده موکول کرد. گفتنی است در جلسه اول دادگاه مادر و خواهر متهم حاضر بوده و در حاشیه دادگاه با وی ملاقات کردند.