معاون آموزش و مشارکت ‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست رتبه ششم ایران در شدت مصرف انرژی در دنیا را نتیجه پایین بودن بهره‌وری انرژی در کشور ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، نورالله مرادی گفت: مصرف بالای انرژی که عمده آن از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود به منزله افزایش آلاینده‌های هوا است و برای حل این بحران، تمام سطوح اجتماعی باید مسئولیت خود را بپذیرند و با یکدیگر همکاری کنند.