یازدهمین اورژانس بانوان کشور در پایگاه امام رضای سمنان به بهره‌برداری رسید. کامران قدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: این پایگاه با ۲۰۰ میلیون تومان در سمنان راه‌اندازی شده و راه‌اندازی اورژانس بانوان در دیگر شهرستان‌های استان نیز در دست پیگیری است.