وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: شکایاتی که درباره مدارس به ما اعلام می‌شود را بررسی و از مدرسه بازدید می‌کنیم و بعید است که شواری نظارت مسامحه انجام دهد. به گزارش تسنیم، در سال جاری بیش از ۱۰ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلفاتی همچون دریافت شهریه مازاد و مسائل فرهنگی و اخلاقی تعطیل شده‌اند.