وزیر بهداشت بدون رعایت موازین بهداشتی وارد بخش مراقبت‌های ویژه شد، که یک خبرنگار از این اتفاق عکسبرداری کرد و همراهان وزیر با گرفتن گوشی خبرنگار عکس را از گوشی او پاک کردند. رویداد۲۴ عبدالله عبدی با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت: «عجیب است که وزیر بهداشت! و همراهانش بدون پاپوش‌های مخصوص بخش مراقبت‌های ویژه وارد این بخش شدند. همراهان وزیر بهداشت موبایل خانم خبرنگار ایلنا در گناباد را گرفت و محتویات فیلم و عکس داخل آن مربوط به ورودی بخش مراقبت‌های ویژه را حذف کرد».