مدیرعامل ستاد معاینه‌فنی تهران گفت: براساس آخرین مصوبه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران کلیه شرکت‌های ارائه دهنده پیک موتوری مکلف هستند ناوگان تحت پوشش خود را ملزم به دریافت برگه معاینه‌ فنی کنند. به گزارش ایرنا، شادی مالکی افزود: از ابتدای سال تاکنون تنها حدود ۶۴۲ دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده است. وی ادامه داد: شهر تهران از بضاعت ۱۱ خط معاینه فنی موتورسیکلت در ۶ مرکز معاینه فنی برخوردار بوده و سالانه ظرفیت پذیرش حداقل ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت را دارد. مالکی این را هم گفت که درگاه کنترل معاینه فنی موتورسیکلت‌ها علاوه بر کنترل مکانیزه توسط دوربین و یا کنترل فیزیکی توسط پلیس باید از طریق مراکز تعویض پلاک همانند خودروها انجام بگیرد و همه موتورسیکلت‌ها در هنگام نقل و انتقال موظف به ارائه معاینه فنی شوند.