رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به کم‌بارشی‌های گسترده‌ آبان، گفت: ایران در فاز ال‌نینو قرار دارد و بارش‌ها در آذرماه بالاتر از نرمال می‌شود. به گزارش تسنیم، احد وظیفه اظهار کرد: ایران از نظر دمایی در محیط اقیانوس آرام در فاز ال‌نینو  یعنی فاز مثبت یا همان گرم قرار دارد. به طور آماری و نه دقیق با ال‌نینو بارش‌ها در ایران به‌خصوص در عرض‌های جنوبی و جنوب غرب کشور بیشتر از نرمال می‌شود و گرایش به بهبود بارندگی‌هاست. این بارندگی‌ها به‌خصوص در پاییز و‌ آذرماه‌ است. به گفته وی، طی چند هفته گذشته هجوم هوای گرم شمال آفریقا به سمت شرق اروپا باعث شد تا سامانه‌های مهاجر که در مدیترانه شرقی توسعه یافته و پس از آن وارد ایران می‌شدند، تضعیف شوند که با پدیده ال‌نینو وضعیت بارش‌ها تاحدودی بهتر خواهد شد.