وزیر ارتباطات گفت: قبول داریم وضعیت اینترنت مشکل‌دار است. به گزارش ایلنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات از نیاز به نیروی انسانی صحبت کرد و یادآور شد: متاسفانه مهاجرت نیروی انسانی در صنعت آی‌تی از سایر حوزه‌ها بیشتر است، در نتیجه دولت مکلف شده سالانه 100 هزار نفر را در این حوزه آموزش دهد.