در پی نام‌گذاری دو آیین ملی و کهن ایرانی (‌شب یلدا و چهارشنبه سوری) با توصیفات خاص 50 سازمان مردم نهاد (‌سمن) یا NGO در نامه‌ای به سید ابراهیم رییسی از او در جایگاه رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی (‌نهاد بالا‌دستی شورای فرهنگ عمومی) خواسته‌اند آیین‌های ملی و کهن ایرانی با نام درست و تاریخی ثبت شود و نه شب یلدا با عنوان: «روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان» و چهار‌شنبه سوری به صورت: روز تکریم همسایگان.