مسئول مدیریت اتباع غیرمجاز سازمان ملی مهاجرت گفت: کار بازگردانی اتباع غیرمجاز همزمان با آغاز به کار سازمان ملی مهاجرت از مرداد امسال آغاز شد و همچنان ادامه دارد.  به گزارش ایرنا جواد خانی در حاشیه همایش سراسری مدیران کل اتباع سراسر کشور اظهارداشت: افراد بازگردانده شده کسانی بودند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شدند که در یک کار آمایشی در سطح هشت استان دارای بیشترین مهاجران، کار بازگردانی آنان نیز آغاز شد.