نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یکشنبه، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. به گزارش ایسنا، همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ث قانون گذرنامه ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ کند.