با لغو ویزای گروهی ایران و روسیه، شمار سفر توراپراتورهای گردشگری روس به ایران درحال افزایش است. به گزارش ایسنا، مصطفی شفیعی شکیب، رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران گفت که بازار سفر روس‌ها به ایران هنوز به اندازه چین داغ نشده و برای آب شدن یخ گردشگران روس و باز شدن مسیر سفر به ایران، به زمان و تبلیغات بیشتری نیاز است.