مهشید گوهری کاخکی و مرسده اسلامی از دانشگاه فردوسی اخراج شدند.  در ادامه موج «تعلیق» و «اخراج» استادان دانشگاه، مهشید گوهری استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد با انتشار متنی از قطع همکاری ناگهانی دانشگاه بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی قبلی، خبر داد. او دکترای ادبیات و مدرس این رشته در دانشگاه فردوسی مشهد است و پیشتر از او چند کتاب از جمله «پایداری هویت ایرانی زیر سیطره مغول» منتشر شده بود. هچنین مرسده اسلامی، دیگر استاد اخراجی دانش‌آموخته دکترای ادبیات و مدرس این رشته در دانشگاه فردوسی مشهد است.