مجلس هفته آینده موضوع کنکور و حذف تاثیر قطعی معدل را تعیین تکلیف می‌کند. به گزارش ایسنا، مجتبی ذوالنور، نایب رئیس مجلس گفت: چهارشنبه هفته جاری صحبت مفصلی با رئیس مجلس درباره موضوع کنکور داشتم. در تلاشیم تا دوشنبه هفته آینده (۲۷ شهریور) قبل از شروع بررسی برنامه هفتم مسئله کنکور در مجلس را تعیین تکلیف کرده تا تاثیر قطعی معدل در کنکور حذف شود.