نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، ماده ۲۹ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کردند. به گزارش ایسنا، در بند الف این ماده آمده است: دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی کرده یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم یا اوراق بهادار دولتی یا اوراق بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه‌های) داخلی را خریداری می‌کنند، اقدام کند.