بی‌اعتمادی مردم به حکومت و حکومت به مردم تشدید می‌شود

جـامـعـه‌شنــاس و پژوهشگر  اجتماعی، گفت: قطعا مطلوب هیچ حکومتی نیست که تضادهای درون‌گروهی و اجتماعی افزایش پیدا کند اما این لایحه، خود به خود، این بحران را ایجاد می‌کند. یعنی تضاد اجتماعی به وجود می‌آورد و مردم را خود به خود در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. علاوه بر این، این مصوبه بی‌اعتمادی مردم به حکومت و حکومت به مردم را تشدید می‌کند. به گزارش فرازدیلی، امان‌الله قرایی مقدم، ضمن بیان اینکه در لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب، یک مساله شرعی را اقتصادی کرده‌اند، افزود: «با این لایحه، مساله را طبقاتی کرده‌اند. هرکه پول دارد، حجاب را رعایت نمی‌کند و جریمه‌اش را می‌پردازد.»