رئیس کمیسیون قضایی گفت: درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومین کمیته امداد امام خمینی و آسیب‌های اجتماعی می‌شود و یک ریال از این جریمه‌ها به نیرو انتظامی و ارگان‌های دیگر اختصاص داده نشده است. به گزارش فارس، موسی غضنفرآبادی افزود: در لایحه حجاب بیشتر جریمه نقدی در نظر گرفته شده، لذا برخورد با مجرمان تاثیری بر آمار زندانیان کشور ندارد. جریمه‌ها یا از حساب مجرمین برداشت یا به عنوان بدهکار در سابقه آن‌ها ثبت می‌شود.