جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: روزانه ۶۰۰ نیروی پلیس وظیفه برقراری نظم و امنیت در سواحل مازندران را بر عهده دارند. قاسم رضایی افزود: کسانی که امنیت مردم در سواحل را نادیده می‌گیرند ابتدا توسط خود مردم بازخواست می‌شوند و همکاران دستگاه انتظامی هم علاوه‌بر تذکر در صورت ادامه هنجارشکنی طبق قانون با آنها برخورد خواهند کرد.