معاون اداره‌ کل حفاظت  محیط زیست خوزستان گفت: چند سال است حقابه تالاب هورالعظیم به‌جز در زمان سیلاب، داده نشده یا بسیار کم بوده است. به گزارش ایسنا، سید عادل مولا افزود: تأمین نشدن این حقابه از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است. به گفته او خشک شدن تالاب هورالعظیم بعید نیست؛ اما خطرهای بزرگ‌تر داریم مانند تبدیل شدن زمین به کانون‌های ریزگرد، دخل و تصرف در بخش‌های خشک تالاب، 

آتش‌سوزی و آلودگی هوا.