مدیرعامل بنیاد برکت گفت: در مباحث محرومیت‌زدایی و اشتغال با کشورهای اسلامی تفاهم‌نامه‌ای منعقد کردیم و به دنبال کاهش فقر و محرومیت‌زدایی در تمام کشورهای اسلامی هستیم.  به گزارش ایلنا،  محمد ترکمانه در مراسم امضای این تفاهمنامه افزود: این اقدام را با اشتراک‌گذاری تجارب انجام می‌دهیم تا چهره فقر از چهره تمام کشورهای اسلامی زدوده شود.