رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناباد گفت که دو توله خرس سیاه بلوچی توسط نیروهای ایست و بازرسی از یک اتوبوس مسافربری کشف و افرادی که توله خرس‌ها را همراه داشتند، بازداشت شدند. محمد یوسف‌نژاد گفت: این دو توله خرس بعد از تحویل به نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، طی هماهنگی با پرسنل محیط زیست سیستان و بلوچستان در حال انتقال به زیستگاه اصلی خود در این استان هستند.