معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، اقدام به راه‌اندازی شبکه‌ای رادیویی با عنوان «رادیو تبیین» روی موج رادیوی فصلی این معاونت (۹۵.۵ مگاهرتز) با رویکردی تهاجمی، کنشگرانه، منظم و مترتب بر مطالبات عرصه اجتماع ایرانی برای جهاد تبیین کرده است. به گزارش ایسنا، رسالت اصلی این شبکه، تبیین کارکردهای جمهوری اسلامی، شناساندن وجوه ایران قوی و مقتدر،  پیگیری خاص تاکیدات مقام معظم رهبری است. این شبکه رادیویی به‌صورت ۲۴ ساعته زنده و تصویری در بستر برنامه کاربردی ایران صدا نیز قابل دریافت است.